AP 1

Grundlæggende kvalitet og levering i kapselendoskopi

Primær forsker: Prof. Gunnar Baatrup

Arbejdspakke 1

Arbejdspakke 1 er en tværgående arbejdspakke, hvis formål er at afdække de generelle aspekter leverancer indenfor kapselendoskopi. Dette indebærer udtømningsfasen, processen for udleveringen af kapslen, patientens efterlevelse af retningslinjerne for undersøgelsen og transittiden gennem tarmen.

Selvom den nuværende kvalitet af kapslen og undersøgelsen er høj og umiddelbart vil kunne bruges til kliniske forsøg, er det stadig nødvendigt at øge kvaliteten, inden kapslen bliver implementeret i klinisk praksis. 

Vores mål er derfor at optimere situationen, hvor patienten modtager kapslen og sikre os, at retningslinjerne for tarmudtømningen er blevet efterlevet.

Derudover vil vi optimere transittiden fra patienten sluger kapslen til den ender i toilettet, for at forbedre det overordnede undersøgelsesresultat. Dette vil samtidig kræve, at de kliniske standarder for kvalitetsvurderingen af undersøgelserne vurderes og udvikles i samarbejde med tekniske forskere, da en fastsættelse af målene for tarmudtømning og polypstørrelse er essentielt for arbejdet på tværs af alle arbejdspakker.

Design

Studiet er delt op i tre hovedpunkter, der afdækker (1) forberedelse af tarmen forud for undersøgelsen, samt hvilke grupper der kræver ekstra forberedelse. (2) Udlevering af kamerapillen til patienten, og hvordan vi sikrer, at patienten efterlever de udstedte retningslinjer for undersøgelsen. Dette er både for at patienten får den bedste oplevelse, og at undersøgelsen bliver fuldendt. Slutteligt, (3) at få udviklet kliniske standarder for hvornår en undersøgelse kan kaldes fuldendt. Ved hjælp af kunstig intelligens vil vi udvikle en objektiv vurdering af tarmudtømningen og samtidig øge præcisionen for vurdering af polypstørrelser.

References

1. Buijs, M.M., et al., Intra and inter-observer agreement on polyp detection in colon capsule endoscopy evaluations. United European Gastroenterol J, 2018. 6(10): p. 1563-1568.

2. Buijs, M.M., et al., Reproducibility and accuracy of visual estimation of polyp size in large colorectal polyps. Acta Oncol, 2019. 58(sup1): p. S37-s41.