AP 6

Kapselendoskopi som filtertest i almen praksis

Primær forsker: Prof. Jens Søndergaard

Arbejdspakke 6

Arbejdspakke 6 beskæftiger sig med anvendelsen af kamerapiller i almen praksis, hvor man vil teste potentialet for kapselundersøgelser bl.a. på baggrund af patientrapporterede oplysninger og ved at fokusere på patientoplevelsen.

Her vil man forsøge at ændre proceduren for tarmundersøgelser, og afprøve muligheden for, at borgeren kan blive undersøgt ved egen læge. Kapselundersøgelsen hos egen læge har derfor potentiale til at blive et brugbart værktøj til præcis og omkostningseffektiv diagnostik.

En implementering i almen praksis vil forudsætte gode resultater ift. patienttilfredshed, angstnedsættelse, udgifter, sikkerhed og effektivitet. Målet er derfor at teste effekten af at tilbyde tarmundersøgelser med kamerapiller i et randomiseret studie.

To protokoller er under udvikling.