AP 3

Andre soft-og hardware udviklinger

Primær forsker: Prof. Esmaeil S. Nadimi

Arbejdspakke 3

De primære forskningsaktiviteter indenfor arbejdspakke 3 omhandler udviklingen af en ny kamerapille prototype, som bygger på den nyeste forskning indenfor området. På nuværende tidspunkt findes der en række kamerapiller, som alle har visse begrænsninger fx at skulle lagre filerne til senere udvinding eller at kommunikere igennem et bælte, som patienten bliver udstyret med ved undersøgelsens begyndelse.

Derfor vil arbejdspakken udvikle hardware komponenterne i kamerapillen, så der fx er mulighed for flere lysindstillinger og realtidsoverførsel af optagelserne.

Målet med den nye generation af intelligente kamerapiller er at kunne sende informationer direkte fra kamerapillen til en billeddatabase, hvor man ved hjælp af kunstig intelligens kan bearbejde informationerne i takt med, at de kommer ind i systemet.

Det vil betyde, at det kliniske personale kan få adgang til en række informationer hurtigere og på sigt, om nødvendigt, vil kunne indkalde patienterne til kikkertundersøgelse indenfor samme udtømning. På den måde kan det kliniske personale diagnosticere patienten i løbet af undersøgelsen og vil både spare tid og ressourcer til manuel billedbehandling.