AP 5

Kapselendoskopi til diagnostik, opfølgning og monitorering

Primær forsker: Prof. Niels Qvist

Arbejdspakke 5

Denne arbejdspakke indeholder forskningsaktiviteter vedrørende brugen af kapselendoskopi til diagnostik, opfølgning og monitorering, samt hvordan kamerapiller kan anvendes til disse kliniske forløb.

Dermed fokuserer denne arbejdspakke på flere områder indenfor diagnostik for at teste potentialet af kamerapiller. Arbejdspakkens aktiviteter har primært fokus på den patientgruppe, der lider af kroniske tarmsygdomme eller af anden årsag skal have fortaget flere gentagende tarmundersøgelser.

Patientgruppen der med fordel kan tilbydes en kamerapilleundersøgelse er børn og unge mennesker. Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis patienter med kroniske tarmsygdomme ikke monitoreres, og derfor er det interessant at undersøge mulighederne for brug af kapselundersøgelser indenfor denne patientgruppe.

De primære fokusområder bliver derfor at gennemføre en systematisk undersøgelse af sensitiviteten, muligheden for at gennemføre undersøgelsen og patientoplevelsen ved at implementere kapselendoskopien.

Derudover vil der være to sub-studier, der omhandler brugen af kapselundersøgelser for Peutz-Jegher´s syndrom (Polyposis syndromes) og for post-operativ opfølgning for patienter med Crohns sygdom.