Forskningsaktiviteter

CICA arbejder med klinisk og teknisk forskning på tværs af forskellige kliniske discipliner. Centerets omdrejningspunkt er kapselendoskopi - også kendt som tarmundersøgelser med kamerapille.

Centeret vil danne et stærkere videnskabeligt grundlag for implementeringen af kapselendoskopi på flere kliniske områder samt i regi af almen praksis. Kapselendoskopi har potentiale som et alternativ til andre tarmundersøgelser.

CICA samarbejdet er unikt, da det samler alle specialer og excellente forskere på tværs af kliniske afdelinger, hvor der er potentielle gevinster ved kapselendoskopi. På den måde sikres en innovativ fremgangsmåde i brugen af teknologi og software i den daglige kliniske praksis samt udvikling helt tæt på patientbehandlingen. Arbejdspakkerne på denne fane præsenterer den nuværende forskningsplan for centeret. Flere forskningsområder og studier vil blive tilføjet i takt med, at forskningsaktiviteterne udvikler sig.

Camera Pill

Syv arbejdspakker

Forskningsaktiviteterne bliver organiseret i følgende 7 arbejdspakker:

Et solidt uddannelseselement

For at sikre et solidt uddannelseselement indenfor alle forskningsområder, vil arbejdspakkerne inddrage både erfarne og yngre forskere, læger og Ph.D’er.

Centeret anvender en bred vifte af videnskabelige metoder:

  1. Kliniske forsøg
  2. Prospektive kohorte studier
  3. Teknologisk udvikling indenfor software og hardware
  4. Kvalitative metoder som fx interviews
  5. Patientrapporterede oplysninger
  6. Registerbaseret forskning
  7. Medicinsk teknologivurdering og cost benefit analyser
  8. GCP

Derudover er der et tæt samarbejde og fokus på synergier med SATC-C, som man kan læse mere om her.

Camera Pill Patient