AP 7

Pan-enterisk kapselendoskopi

Primær forsker: Prof. Robert Steele

Arbejdspakke 7

De primære aktiviteter indenfor AP7 bliver varetaget af de gastroenterologiske afdelinger i Odense, Vejle og Esbjerg og består af 3 kliniske studier, med fokus på undersøgelser af Crohns patienter.

Studierne vil vurdere effektiviteten af en ny non-invasiv kamerapille fra Medtronic til brug indenfor pan-enteriske undersøgelser op mod Ileoskopien, der er den nuværende undersøgelsesmetode for diagnosticering og overvågning af Crohns.

Crohns er en kronisk mavetarmsygdom, der hovedsagligt diagnosticeres i unge personer og hos denne patientgruppe er det problematisk, da der skal foretages gentagende undersøgelser for at overvåge sygdommen.

Formålet med denne arbejdspakke er derfor at forske i brugen af kamerapiller hos Crohns patienter og den diagnostiske præcision, gennemførbarhed og oplevet ubehag hos patienten sammenlignet med den nuværende undersøgelsesmetode. Det andet studie vil sammenligne MR billeddannelse, ultralyd og kapselendoskopi ift. behandlingsrespons i Crohns.

Det sidste studie undersøger, hvorvidt man kan bruge kapselendoskopi til at diagnosticere og vurdere sygdommen hos den enkelte, der modtager behandling med steroider eller biologisk terapi.