AP 4

Kapselendoskopi i screening og opsporing af polypper

Primær forsker: Prof. Gunnar Baatrup

Arbejdspakke 4

Denne arbejdspakke afdækker de forskningsaktiviteter, der relaterer sig til screeningen for tyktarmskræft og adresserer de udfordringer, der er forbundet med den nuværende metode. Det indebærer bl.a., hvordan vi håndterer ineffektiviteten af kikkertundersøgelserne, den arbejdstunge billedanalyse og den overskredne kapacitet på de danske sygehuse.

Den nationale screening for tarmkræft har reduceret den sygdomsspecifikke dødelighed i målgruppen med 20 % og med 30-35% i gruppen, der takker ja til screeningen. Deltagelsesraten i screeningsprogrammet er på nuværende tidspunkt 60 %. Indførelsen af screeningsprogrammet i 2014 har affledt en stor stigning i antallet af kikkertundersøgelser, der overskrider den nationale kapacitet på de danske sygehuse.

Den primære aktivitet indenfor denne arbejdspakke er at gennemføre et randomiseret studie. I studiet vil 124.214 borgere screening for tyktarmskræft og af i den gruppe af borgere vil 2.015 af dem blive screenet med en kamerapille.

Studiets formål er at skabe evidens for brugen af kamerapiller i screening for tyktarmskræft og samtidig introducere kapselundersøgelser som en filtertest i screeningsprogrammet. Intentionen er at gøre screeningsprogrammet mere omkostningseffektivt og reducere antallet af unødvendige kikkertundersøgelser.